1.OSNOVNI USLOVI ZA NAJAM VOZILA

 • Vozač mora imati minimum 23 godine.
 • Minimum 3 godine posedovanja vozačke dozvole i obavezno na uvid.
 • Obavezna identifikacija – lična karta ili pasoš na uvid.
 • Obavezan gotovinski depozit u zavisnosti od klase vozila.

2.DUŽINA NAJMA

Minimalna dužina najma je 1 dan (24 časa)

Vreme preuzimanja i vraćanja vozila mora biti identično.Tolerišemo 60 minuta zakašnjenja kod vraćanja vozila. Po isteku prekoračenja tog vremena zaračunavamo novi, dodatni dan najma.

3.PLAĆANJE I DEPOZIT

Najam se plaća prilikom preuzimanja vozila gotovinom ili uplatom na račun (pravna lica) po srednjem kursu NBS. Deopzit nije obavezan, izuzev za određene kategorije vozila i zavisi od kredibiliteta klijenta.

4.GORIVO

Gorivo potrošeno tokom rentiranja plaća zakupac. Easy rent će extra naplatiti dopunu goriva u slučaju da zakupac vrati iznajmljeno vozilo sa manje goriva od količine kojom je vozilo bilo snabdeveno pri preuzimanju. Gorivo nije uključeno u cenu najma vozila.

5.SAOBRAĆAJNE KAZNE

Kazne za prekršaje tokom perioda iznajmljivanja vozila, a koji su posledica kršenja saobraćajnih propisa Republike Srbije su isključivo odgovornost zakupca.Zakupac je u obavezi da sve eventualne kazne (kazne za parkiranje, saobraćajne prekršaje…) plati i obavesti Easy Rent o tome.Usluga plaćanja parkinga i saobraćajnih kazni se naplaćuje 10 eur.

6.OSIGURANJE

Sva vozila Easy rent-a su kasko osigurana.U cenu zakupa je uključeno osiguranje: CDW (COLLISION DAMAGE WAIVER), TP (THEFT PROTECTION), PAI (PERSONAL ACCIDENT INSURANCE).

(CDW)- osiguranje od štete sa učešćem u šteti 10% ( min 100 EUR)

Odgovornost za štetu na iznajmljenom vozilu i prema trećem licu je ograničena određenim maksimalnim iznosom ili procentom koji se vezuje za grupu iznajmljenog vozila. Taj iznos je obavezno upisan u ugovoru o najmu vozila. Osiguranje važi isključivo uz obavezan zapisnik policije.

Ovim osiguranjem nisu pokrivene štete na gumama i felnama, kao ni oštećenja unutrašnjosti i spoljašnjosti vozila nastala nepažnjom ili nebrigom zakupca.

Osiguravajuće društvo neće isplatiti štetu u slučaju da je vozač upravljao iznajmljenim vozilom pod dejstvom alkohola ili narkotika, ako namerno napravi štetu na vozilu, koristi vozilo nesavesno i van propisa,ako je vozilo koristio van regularnih puteva,izdavao vozilo trećim licima koja nisu upisana u ugovor o najmu kao dodatni vozač.

TP (THEFT PROTECTION) – Osiguranje od krađe sa učešćem u šteti 10% ( min 100 EUR)

Odgovornost za krađu vozila ili delova vozila (gume, stereo uređaj i sl.) je ograničena određenim maksimalnim iznosom ili procentom koji se vezuje za grupu iznajmljenog vozila. Taj iznos je obavezno upisan u ugovoru o najmu vozila. Osiguranje važi isključivo uz obaveznu prijavu krađe policiji i pod uslovom da je zakupac zadržao kod sebe dokumenta i ključ od vozila koje je dužan da preda Easy Rent-u

Ovo osiguranje ne važi u slučaju da je prilikom krađe vozilo bilo otključano ili je ključ bio ostavljen u bravi volana.

PAI (PERSONAL ACCIDENT INSURANCE) – Osiguranje lica

Ovo osiguranje, vozača i lica u vozilu osigurava u slučaju nesreće, nastale u saobraćajnoj nezgodi, za vreme trajanja najma vozila.

Svi klijenti Easy Rent-a imaju mogućnost da dodatno doplate za potpuno osiguranje CCI (complete cover insurance ).

Kupovinom ovog osiguranja zakupac se oslobađa troškova učešća u šteti 10% ( min 100 EUR) koja su pokrivena CDW i TP osiguranjem.

U zavisnosti od vrste vozila, cena CCI se kreće u rasponu od 2 EUR / dan do 6 EUR/ dan.

POLICIJSKI ZAPISNIK JE OBAVEZAN ZA SVE VRSTE OSIGURANJA!

Bez policijskog zapisnika, pun iznos štete i /ili krađe biće naplaćen od klijenta, bez obzira na vrstu kupljenog osiguranja. Zapisnik je potrebno sačiniti čak i u slučajevima kada klijent nije bio prisutan prilikom oštećenja vozila (npr. ako je vozilo oštećeno na parkingu od strane NN osobe).

Postupci u slučaju nesreće, štete i krađe vozila

Klijent je obavezan da postupi na sledeći način:

 • Da odmah obavesti policiju i Easy Rent o događaju i da postupi po njihovim instrukcijama
 • Da zapiše podatke o drugim učesnicima u nesreći tj. događaju
 • Da prilikom vraćanja vozila ispuni izveštaj o nesreći/šteti
 • Da napiše kratku izjavu u kojoj će opisati uzroke i okolnosti u kojima se desila nesreća/šteta

Sve eventualne štete nastale ne savesnim korišćenjem vozila nisu pokrivene niti jednom vrstom osiguranja.

Oštećenjeunutrašnjosti vozila, oštećenje guma i točkova, oštećenja donjeg postroja, slomljen i /ili izgubljen ključ, izgubljena dokumenta od vozila, oštećenje alarma,oštećenje KM sata, štete nastale sipanjem pogrešne vrste goriva i štete nanete svesno ili nepažnjom naplatiće se u punom iznosu od zakupca vozila.Kada se vozilo vraća, stanje vozila će proveriti klijent i naš službenik zajedno i uporediti ga sa stanjem vozila prilikom preuzimanja. Svaku promenu stanja vozila tj. sva nova oštećenja će biti upisana u obrazac Ugovora o najmu i potpisana obostrano.

Lične stvari i prtljag nisu osigurani i ne preporučujemo da se takve stvari drže u rentiranom vozilu kada je parkirano.Saobraćajnu dozvolu i ugovor o zakupu ne ostavljati u automobilu.

Osiguranje važi za sve zemlje EU isključujući zemlje bivšeg SSSR-a


7.OGRANIČENJA VEZANA ZA UPRAVLJANJE VOZILOM

 • Zabranjeno je vozilom upravljati pod uticajem alkohola, lekova i droga. U ovim slučajevima osiguranje ne važi. Klijentu se naplaćuje pun iznos štete/krađe
 • Iznajmljenim vozilom može upravljati samo lice koje je upisano kao vozač u ugovoru o najmu vozila. Dozvoljava se mogućnost da se u ugovor upiše i 1 dodatni vozač, uz odobrenje “Easy Rent-a”, prilikom preuzimanja vozila
 • Zabranjeno je iznajmljeno vozilo davati na korišćenje neovlašćenim licima tj. licima koja nisu upisana u ugovor o najmu. U ovim slučajevima, osiguranje ne važi – klijentu se naplaćuje pun iznos štete/krađe

Iznajmljeno vozilo ne sme biti upotrebljavano:

 • u protivzakonite svrhe (npr. krivična dela, carinski i devizni prekršaji…)
 • za plaćeni prevoz putnika ili robe;
 • za bilo koje takmičenje, brzinske probe ili trke;
 • za pogon ili vuču drugih vozila, prikolica ili bilo kog predmeta;
 • kada nije u voznom stanju;
 • za obuku vozača.

Prelazak granice: Prelazak granice SRB je dopušten uz dozvolu Easy rent a car.

Neograničena kilometraža važi samo za teritoriju Srbije i najmove od minimum 4 dana.

Noćno preuzimanje od 00h do 08h se naplaćuje 20 EUR.